logo

Privacyverklaring en cookies

Wij hebben deze privacy policy voor u opgesteld om u te kunnen vertellen hoe wij omgaan met de informatie, met name de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt. Deze gegevens kunt u op verschillende manieren met ons delen.

Voor de gegevens van personeel geldt een andere privacy policy:
neem hiervoor contact op met onze verantwoordelijke voor P&O.

Privacyverklaring en cookies

Algemeen

Privacyverklaring en cookies

U kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen:

 • Via onze websites / webshop / applicaties / gekoppelde systemen:
 • www.zalsman.nl
 • www.zalsmanprint.nl
 • www.zalsmankampen.nl
 • Zalsman.xpressionmanager.nl
 • Zalsman.web2-print.com
 • Impact.xpressionmanager.nl
 • Ricohzalsman.xpressionmanager.nl
 • *.web2-print.com (klantspecifieke subdomeinen voor webshops)
 • Via e-mail
 • Via telefonisch contact
 • Door brief of achterlaten van uw visitekaartje

Veranderingen in onze websites, applicaties of manier van overleg of contact kunnen leiden tot veranderingen in onze privacy policy, die wij steeds actualiseren op onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te herlezen.

Websites en webshops Zalsman groep

De websites en webshops zoals hierboven genoemd en alle hier onder vallende websites (waaronder onze klanten webshops) vallen onder de eindverantwoordelijkheid van Zalsman BV.

Het afhandelen van 1e lijns vragen over het domein en de daar aanwezige website(s) en applicaties is ondergebracht bij onze interne ICT afdeling. Met algemene vragen kunt u zich daar het beste eerst vervoegen: zij kunnen u het beste op weg helpen.

U bereikt de helpdesk op support@zalsman.nl of telefonisch op 038-4670070.

Zalsman BV heeft deze privacy policy en cookieverklaring opgesteld omdat de website / applicaties persoonsgegevens verzamelen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van:

Zalsman BV, Steinfurtstraat 1 8028 PP Zwolle, afdeling ICT support@zalsman.nl, KVK 05044422

Alle vragen over privacy en gebruik van persoonsgegevens kunt u richten aan:
Mark Diender.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De genoemde websites, kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden, en/of omdat u per telefoon of email contact met ons opneemt over het gebruik van deze applicaties.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites/apps, die via een link op onze website(s) bereikbaar zijn.
Uw bezoek aan de website of webshop, en uw keuze te registreren of gegevens in te voeren, eventueel ondersteund door expliciete bestelling of een onderliggend contract is het door u gegeven akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van de genoemde doeleinden.

De genoemde website kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Technische gegevens welke uw computer en browser achterlaten wanneer zij naar onze website surfen.
 • Registratie van uw acties op onze website. Wij maken gebruik van trackers en analysetools (dit beschrijven wij verderop in deze privacypolicy)
 • Uw naam, telefoonnummer, email-adres, NAW-gegevens en eventuele opmerkingen die u invoert bij gebruik van het contactformulier. Wij willen u vragen geen (gevoelige) persoonsgegevens achter te laten in deze opmerkingen.
 • Accountgegevens, waaronder gebruikersnaam, email en wachtwoord ten behoeve van onze applicaties.
 • Inhoudelijke gegevens uit de webshop/applicatie welke, omdat deze gekoppeld zijn aan uw account en wellicht door u ingevoerde gegevens bevatten, als persoonsgegevens gezien worden:
 • bestelgegevens / betalingsgegevens
 • inhoudelijke registratie van metadata gekoppeld aan uw inlog
 • templates / beelden

Wij behouden deze gegevens totdat u verzoekt tot verwijdering, om overeenkomsten met u uit te kunnen voeren, de applicaties te kunnen beheren en verbeteren en u van de gewenste informatie te kunnen voorzien omdat uw historische gedrag ons helpt om u beter te ondersteunen.

Wanneer u verder telefonisch of per e-mail contact met ons of een van onze leveranciers opneemt, dan registreren wij de relevante informatie rondom dit contact in onze e-mail systemen, op onze netwerkmappen en/of ons klantmanagementsysteem, waaronder tenminste uw naam, om uw contactmoment met ons te kunnen afhandelen. Wij behouden deze gegevens totdat u verzoekt tot verwijdering om uw vraag te kunnen beantwoorden en ten behoeve van de eerder genoemde doelstellingen.

Waarom wij uw gegevens nodig hebben
Wij verwerken (persoons)gegevens die u achterlaat primair om u te ondersteunen bij uw verzoek via het contactformulier (waarna wij contact met u opnemen), uitvoering van opdrachten en het leveren van producten en diensten, het gebruik van de applicatie/webshop of wanneer u ons belt.

Wij verwerken uw (persoons)gegevens ook om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen.

Daarbij kunt u zowel inhoudelijke vragen over onze dienstverlening (drukken, printen, logistiek) als vragen rondom het gebruik van de website/webshop of voor het oplossen van technische problemen hierbij, aan ons stellen. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u om aanvullende gegevens wanneer die relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Uiteraard behandelen wij de inhoudelijke gegevens die u achterlaat vertrouwelijk.

Daarnaast slaan wij relevante informatie (waaronder mogelijk ook advertenties en uw reactie op advertenties buiten de website) op met betrekking tot uw gebruik van onze website. Dit doen wij om het gebruik van de website te kunnen analyseren en voor bezoekers te verbeteren.

Onze website past zich niet aan op basis van uw bezoekgedrag.

Ook gebruiken wij uw gegevens om problemen bij gebruik van de website op te lossen en analyses te doen van het algemene klantgedrag op onze website. Wij nemen geen contact met u op op basis van analysetools en verstrekken deze analysegegevens niet aan andere partijen, anders dan genoemd in dit document.

Wij combineren de gegevens die u ons verstrekt via onze website/webshop en via e-mail, mondeling en telefonisch contact in ons klantrelatiesysteem, ten behoeve van de al genoemde doelen. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens niet voor ander doeleinden dan al genoemd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.

Delen met anderen
Wij verstreken uw persoonsgegevens alléén aan de volgende derden:

– XpressionManager (webshopleverancier), betaalgateways (Mollie.nl), grafische nabewerkingsleveranciers (lijst op te vragen) ten behoeve van afhandeling van uw vragen, het uitvoeren, bezorgen, factureren en administreren van opdrachten die u aan ons geeft, het verbeteren van de werking van de website en onze bedrijfsprocessen en het oplossen van technische problemen.
– Bevoegd gezag, wanneer wij gesommeerd worden de gegevens te delen

Analyseren websitebezoek (en gebruik van cookies)
Deze website(s) maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) en analysetools om de website te laten functioneren en om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, de werking van de website te verbeteren en meer gerichte relevante algemene informatie aan bezoekers aan te bieden.

De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies in deze website dan niet correct functioneren.

Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen en uw verdere rechten
Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u diverse rechten, waarover de Autoriteit Persoonsgegevens u in detail van informatie voorziet. U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen, of uw akkoord voor gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook mag u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eerder genoemde contactinformatie. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website/applicatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met onze contactpersoon.

Neem contact op

Wat kan nog meer

Go to top