nederlands | english
schaduw
over ons » Duurzame inzetbaarheid  

Duurzame inzetbaarheid

Zalsman is in 2017 in samenwerking met Nodum HR Solutions een duurzaam inzetbaarheidsprogramma gestart om ervoor te zorgen dat de medewerkers gedurende hun hele loopbaan op een gezonde, vitale, competente en productieve wijze werkzaam kunnen blijven.
In het eerste half jaar is op basis van een belevingsonderzoek bij een gedeelte van de medewerkers een plan van aanpak gemaakt. Hiervoor is een projectgroep ingesteld als afvaardiging van de medewerkers. Deze projectgroep gaf een advies omtrent doelen en acties, waarna leidinggevenden en directie een eigen bijdrage leverden aan het plan. Dit heeft geleid tot 10 concrete doelen die uiterlijk 2019 bereikt dienen te worden: de 10 pijlers van Zalsman.
 
Het plan van aanpak bestond eruit om in de zomer van 2017 diverse beleidsonderdelen aan te passen aan de doelen van het duurzame inzetbaarheidsprogramma, zoals het salarisbeleid, het interne communicatiebeleid, het opleidingsbeleid en het beleid t.a.v. de gesprekkencyclus. Uiteraard heeft dit in goed overleg met de ondernemingsraad plaatsgevonden.

Vervolgens zijn in het najaar voor alle medewerkers en leidinggevenden workshops georganiseerd waarin het nieuwe beleid centraal staat en medewerkers zelf stilstaan bij zaken als hun duurzame inzetbaarheid, verbeterpunten op de werkvloer, ontwikkelingen binnen het werk, feedback geven en ontvangen en loopbaanwensen. In 2018 wordt de nieuwe gesprekkencyclus geïntroduceerd, waardoor duurzame inzetbaarheid een blijvend onderwerp is tijdens de gesprekken van medewerkers en leidinggevenden. 

 

Het project ‘Duurzame Inzetbaarheid, Zalsman samen Verder’ wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds.


schaduw